Miras Yoluyla Ev Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor: Hisseli Tapu Satışında Önemli Değişiklik!

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle orta gelirli vatandaşlar için yeni bir gayrimenkul satın almak giderek imkansız bir hale gelmekte.

Geçmişte bir ev ya da dükkan satın alabilmeyi başarabilmiş milyonlarca ebeveyn, tüm çocuklarına ayrı ayrı taşınmazlar almaya ekonomik durumunun yetmemesi üzerine mevcut gayrimenkul tapularını çocukları arasında pay etmeyi tercih etmekte.

Bilinen adıyla “hisseli tapu” olarak tanınan bu uygulama, satışa konu gayrimenkulün satış işlemlerinde hak sahipleri arasında anlaşmazlık çıkmasına sebep olabiliyor.

HİSSELİ TAPU SATIŞINDA O ŞART KALDIRILDI

Hisselere ayrılmış taşınmazın satış işlemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümü, çoğu zaman kardeşlerden birinin diğer kardeşlerin hissesini satın alması yoluyla çözülüyor. Buna karşın yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre hak sahibi kardeşler, mirasa konu olan gayrimenkulün devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duymaktaydı.

Bu düzenleme için harekete geçen yetkililer, hisseli tapu devri için noter onayı aranma zorunluluğunu yürürlükten kaldırıldı. Değişiklik sonrası hayata geçirilecek yeni sisteme göre, bu değişikliğin hayata geçtiği tarih itibarıyla miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanmasına hisse sahibi tüm paydaşların şahit bulunması yeterli olacak.

AVUKAT VEKALETİYLE DEVİR İŞLEMLERİ YÜRÜTÜLEBİLECEK

Parçalara ayrılmış tapuların satış aşamalarında hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması şartı devam edecek. Taraflar, dilemeleri halinde hisseli tapunun devir işlemlerini yürütmesi amacıyla avukatlarına vekalet verme hakkına sahip olacak.

Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

HİSSE SAHİPLERİNİN KARDEŞ OLMASI HALİNDE NOTER ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde aranmayacak.

Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak. Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün.

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir. Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x